Hiv och aids

Aids är en av de värsta sjukdomarna som vi har. Den blev stor under 1980-talet men ännu har inget botmedel hittats.

Orsak

Aids är som slutstationen av en hiv-infketion som ger sig på vårat immunförsvar. Sjukdomen tros komma från apor i decentrala delarna i Afrika och har sedan spridit sig vidare till människor. 1959 så dokumenteras det första fallet av HIV i hela världen i Congo, och det hade sedan spritt sig till USA 1969 och till Europa 1976. Aids finns idag utspritt över hela världen men är konsentrerat till södra afrika där omkring 75% av de smittade bor. Det vanligaste sättet att få Hiv och Aids idag är via sexuellt umgänge. Via oskyddat sex så förs viruset vidare, vid analsex är risken ännu större. Det smittar även via nålar och kanyler, vilket har fått Hiv att spridas snabbt inom missbruks-kretsar. Det jobbas flitigt idag med att ge missbrukare nya kanalyer så att spridningen av hiv och aids bromsas. En mor som är gravid kan föra över viruset till sitt barn, men viruset kan även hoppa över barnet. Vid blondtransfusioner kan hiv smittas, men med ökade kontroller så är detta en smittoväg som blir mindre och mindre.

Symptom

Det är väldigt svårt att veta om man blivit smittad med hiv. Några veckor efter smittotillfället så kan man få feber, halsont, hudutslag och svullna lymfkörtlar, något som är extremt vanligt vid andra infektionssjukdomar och alleriger, varav det är svårt att veta om man blivit insjuknad. Efter en länge infektion av hiv så kan sjukdomen förvandlas till aids vilket arbetar ner iimmunförsvaret totalt och gör den drabbade otroligt lättpåverkad av sjukdomar som normalfriska människor inte får.

Förebyggande åtgärder & behandling

Ännu finns det inget botmedel mot hiv eller aids, men det finns många bromsmediciner mot hiv som gör att risken för att få aids är betydligt mindre. Förebyggande åtgärder mot hiv är främst att hindra smittan via säkert sex, med kondom. Att dela ut rena kanyler till missbrukare har visat bromsa smridningen av sjukdomen i områden och skräpta kontroller vid blodtransfusioner har även gjort att smpridningen minskat.