Vad är en barnförsäkring?

Som förälder så är kanske det sista man vill behöva tänka på att ens barn skulle skada sig eller bli sjukt. Dock händer detta kanske oftare än vad man kan tro, oavsett om det gäller brutna ben eller sjukdomar. Med en barnförsäkring så är ditt barn skyddat om olyckan skulle vara framme.

De flesta kanske tänker sig att brutna ben och liknande skador är den vanligaste medicinska åkomma som kan drabba ett barn medan det upptäcker världen. Dock är sanningen tyvärr att bestående men från sjukdomar är vanligare och av den anledningen så är det viktigt att du väljer en försäkring som täcker båda. Något annat som kan vara värt att ha i åtanke är att en försäkring inte täcker några skador eller sjukdomar som har uppkommit innan försäkringen tecknats. Av den anledningen så är det alltid bäst att teckna din försäkring så tidigt som möjligt, helst redan när ni kommit hem från BB. Jämför barnförsäkringar här.

Räcker det inte med kommunens försäkring?

Även fast samtliga barn är försäkrade genom kommunen så är det värt att komma ihåg att dessa försäkringar har vissa begränsningar och är väldigt sällan ett tillräckligt skydd för de flesta barn. Till exempel så täcker denna försäkring endast olycksfall och den gäller dessutom endast under skoltid. Detta betyder att om ditt barn skulle bli sjukt eller om det skulle råka ut för en olycka under fritiden så är det helt oskyddat. Med hjälp av en privat barnförsäkring så är ditt barn istället skyddat från både sjukdom eller olycksfall dygnet runt. Detta skydd träder i kraft i samma stund som du tecknar försäkringen.

Vad täcks inte av en barnförsäkring?

Vad som täcks och inte täcks av en försäkring kan skilja sig ganska rejält från försäkring till försäkring men även från bolag till bolag. I regel så täcks inte några sjukdomar eller skador som inträffat innan försäkringen trädit i kraft. Ofta kan du endast få begränsad ersättning om ens någon överhuvudtaget för dessa i fortsättningen. Av denna anledning så är det alltså viktigt att du försäkrar ditt barn så tidigt som möjligt för att se till att det är skyddat om och när det skulle bli sjukt eller skada sig.

Detta är också viktigt att komma ihåg om du bestämmer dig för att byta försäkring till ditt barn i framtiden. I motsats till vad vissa kanske kan tro så har ett försäkringsbolag rätt att neka en försäkring till ett barn beroende på dess skade och sjukdomshistorik. Av denna anledning så är det viktigt att du aldrig avslutar en försäkring innan du har hunnit teckna en ny.

Det finns också vissa sjukdomar som är undantagna från de flesta försäkringar, oavsett om de upptäckts innan försäkringen tecknats eller ej. Dessa sjukdomar kan variera mellan bolag men i regel brukar det inkludera bland annat cp-skada, ADHD, epilepsi och blödarsjuka. I vissa fall kan du köpa till olika tillägg för dessa typer av sjukdomar så det lönar sig att kolla upp detta i förväg innan du tecknar en försäkring.

Självförvållade skador täcks inte heller av en barnförsäkring.