Diabetes

Vad är diabetes?

Det finns flera olika varianter av diabetes: typ 1-diabetes, graviditetsdiabetes och typ 2-diabetes. Den sistnämnda är den allra vanligaste bland diabetessjukdomarna. Insulin är det hormon som jobbar med att reglera sockernivån i blodet. Personer med typ 2-diabetes har en ovanligt låg produktion av insulin vilket leder till en för hög sockerhalt i blodet. Orsaken till sjukdomen är inte känd, men man misstänker att livsstilen till viss påverkar sjukdomsförloppet. Brist på motion och ett omfattande intag av onyttig föda leder ofta till övervikt och misstänks öka risken för diabetes. Forskning har även visat att sjukdomen till viss del är ärftligt.

 

Symtom

Typ 2-diabetes uppstår vanligtvis i vuxen ålder, att sjukdomen drabbar barn är ovanligt. Sjukdomen smyger sig för det mesta på långsamt, det är vanligt att man upplever en trötthet både psykiskt och fysiskt, blir törstig , kissar oftare, får klåda i underlivet och ser dimmigt. Även om de allra flesta som drabbas av diabetes upplever symtom händer det att man inte upplever symtom alls vilket gör det svårare att upptäcka sjukdomen.

 

Undersökning och behandling

Vid misstanke om diabetes möts blodsockervärdet i ett blodprov, ett så kallat P-glukos. Man kan också mäta halten av socker i blodet med hjälp av ett urinprov, ett så kallat P-glukos. Ett förhöjt värde tyder på en för hög blodsockerhalt och diagnosen diabetes kan ställas. Efter att diabetes konstaterats får den drabbade vanligtvis träffa en dietist som hjälper personen i fråga att lägga om kosten till en mer diabetesvänlig variant där syftet är att hela tiden hålla blodsockret på en jämn nivå. Därefter följer återbesök som vanligtvis sker varje år hos läkare på en närliggande vårdcentral med expertis inom just diabetessjukdomar.

Det finns goda möjligheter att styra sin typ 2-diabetes genom att upprätthålla en hälsosam livsstil. Genom regelbunden fysisk motion ökar man känsligheten för insulin eftersom att socker då tas upp snabbare i kroppen efter matintag. Det är ett mycket effektivt sätt att hålla diabetes i schack då skadliga mängder av socker i blodet på detta sätt undviks. Det räcker med en rask promenad på 30 minuter för att få effekt. Maten spelar en stor roll, undvik socker och välj livsmedel som håller blodsockret på en jämn nivå. För personer som tidigare ägnat sig åt rökning är det vitalt att genast sluta eftersom rökning i samband med diabetes kan ge farliga hälsoeffekter. Behandling med insulin blir förr eller senare nödvändigt för de allra flesta diabetiker. Insulin förs in i kroppen med hjälp av en spruta i underhudsfettet, till exempel i magen eller låren. Detta sker vanligen i kombination med intag av tabletter.

 

Att leva med diabetes

Det går inte att bota diabetes med genom att införa livsstilsförändringar och tillämpa behandling som håller blodsockernivån på en rimlig nivå och blir negativa effekter på livskvaliteten små. Många som drabbas av sjukdomen har till en början svårt att förhålla sig till situationen. En del upplever depression och känslor av hopplöshet, detta trots att de fysiska symtom kanske inte är så omfattande. En god idé är att träffa andra i samma situation för att utbyta känslor och tankar.