Bältros

Vad är bältros?

Bältros (Herpes zoster) är en virussjukdom som orsakas av samma virus som vattkoppor (Varciella zoster). Man kan bara få sjukdomen om man har haft vattkoppor tidigare i livet. Bältros är en vanlig sjukdom som kan drabba människor i alla åldrar, men den är som vanligast hos personer över 50 år och de som har nedsatt immunförsvar.

Sjukdomen kan också utlösas av annan sjukdom, skador, solbelysning, tandläkaringrepp m.m. Om man har bältros kan man smitta personer som inte tidigare haft vattkoppor så att de får vattkoppor men man kan inte få bältros av någon som har vattkoppor. Bältros leder till att man får smärtor och vätskefyllda blåsor på huden.

Symtom

De som händer först är att man få en brännande smärta i ett område på huden. Man kan även bli trött, yr, få feber, kräkningar och huvudvärk. Efter ett par dagar så får man en så kallad rodnad på området där man har haft ont och efter de så får man blåsor som kliar. Blåsorna kan vara blodfyllda och ibland ser man även död vävnad. Det förekommer även att patienten inte får blåsor utan har konstanta smärtor som ibland övergår till extrem smärta men denna smärtan försvinner efter cirka ett år, en liten procent av patienterna får kronisk smärta.

Blåsorna har formen av ett band eller bälte på ena sidan av kroppen, därav namnet bältros. Dessa blåsor försvinner efter ett par veckor. Dubbelsidig bältros kan förekomma, det är väldigt ovanligt. Vanligaste är att sjukdomen sätter sig på överkroppen eller längst ett ben. Om bältrosen sätter sig i ansiktet eller runt ögat så är det väldigt viktigt att man söker vård i tid, annars finns det risk att synen skadas av infektionen.

Undersökning och behandling

Det finns effektiva läkemedel mot dessa infektioner, så kallade antivirala läkemedel det vill säga bromsmedicin. Man tar läkemedlet ett par gånger om dagen under en sju dagars period och denna behandling skall helst starta inom tre dygn efter att första blåsan har uppstått.  Patienter under 50 års ålder kräver oftast ingen behandling utan det kan räcka med salva för klådan.

För patienter över 50 års ålder behövs det oftast läkemedel som hämmar viruset och mot den nervsmärtan som kan uppstå så behandlas man även med amittryptilin och kräm med lidokain + prilokain kan vara användbart på oskadad hud.

Idag har det tagit fram ett bältrosvaccin som minskar risken att få bältros med ungefär 50 procent. Vaccinet ges endast till personer över 50 år, skyddseffekten av bältrosvaccinet minskar med årens gång.

Att leva med bältros

Det är inte alltid så lätt att leva med bältros för många av patienterna, många kan drabbas av kronisk smärta som sitter i flera år, kronisk huvudvärk och ha en återkommande bältros. Det finns även fall där patienter har drabbats av nervsmärtor som sitter i flera, flera år. Det var som en äldre dam en gång sa, ”Smärtan inuti kroppen kunde jag aldrig tro var bältros. Vilket helvete! Jag förstår varför det heter helvetseld!”. Men rent generellt av alla de som drabbas så går smärtan över efter ett fem veckor till ett år.