Magsjuka

250px-Toilet_with_flush_water_tank

Det finns många olika varianter av magsjuka som beror på antingen virus eller bakterier. Magsjuka är en mycket smittsam sjukdom som kan få en stor spridning om inte rätt åtgärder vidtas vid insjuknande.

Symtom

Symtom vid magsjuka varierar från person till person. I regel känner sig den sjuka illamående och får ont i magen. Diarré och kräkningar förekommer i de flesta fall. Det är inte heller ovanligt att den som insjuknar får feber och känner sig allmänt hängig och trött. Vanligt är att magsjukan slår till snabbt men vanligen avtar symtomen inom 1-2 dagar.

Orsak

Det finns olika orsaker till magsjuka. Vanligen smittar sjukdomen från människa till människa, då främst vid virussmitta. Magsjukan smittar lätt och drabbar vanligen många i samma umgängeskrets,att sjukdomen sprids som en löpeld på ett dagis är inget ovanligt. I regel sker primärsmittan vid intag av dålig mat som exempelvis har tillagats i för låg temperatur. Vanligast är att magsjukan beror på en virussmitta, när det gäller vinterkräksjukan heter det orsakande viruset Calicuvirus.

Behandling

Det allra viktigaste vid magsjuka är att se till att motverka uttorkning. Vid diarre och kräkningar förlorar den sjuka mycket vätska, det är således viktigt att tillgodose kroppen med vatten och salt. Magsjuka går i de allra flesta fall över av sig själv men i vissa specialfall kan sjukhusvård vara nödvändigt, främst om uttorkning uppstått.

 

Förebyggande åtgärder

För att undvika spridning av magsjuka är det viktigt att bibehålla en god hygien. Att tvätta händerna noggrant och ofta för att minska smittorisken är viktigt. Vid matlagning rekommenderas att upphetta maten ordentligt för att döda eventuella bakterier. Blir du sjuk är det viktigt att stanna hemma från jobb och skola i 1-2 dygn efter att sista symtom uppträtt, detta undviker spridningen av smittan på ett effektivt sätt.