Skolios

Vad är Skolios?

Skolios innebär att ryggraden är krökt i sidled och roterad. Där ryggkotorna sitter normalt hos en person så har en person med Skolios en ryggrad som slingrar sig. Oftast i ett form av ett S. Oftast är det på grund av att benen inte är lika långa eller så kan det vara på grund av andra okända orsaker. Skolios är väldigt vanligt, de flesta människorna har det. Dock så är det i väldigt olika grader.Graderna mäts i något som kallas Cobb. Vanligaste är att kvinnor har Skolios. Sjukdomen upptäcks oftast under tiden man växer eller när man vuxit klart.

Symtom

Skoliosen upptäcks nästan alltid vid en snabb tillväxt. Om man inte behandlar detta snabbt så finns det en stor risk att få ryggsmärta på grund av att kotor och diskar ligger fel. Skolios bero på oftast på missbildning eller sjukdom. Om man får Skolios så leder det ofta till operation så att ryggraden kan återställas. Oftast så har patienten en krökt bröstryggrad i en båg åt höger.

Undersökning och behandling

Ryggraden kan räta ut sig själv men i andra fall kan de behövs operation. Dessutom går det att träna upp musklerna runt ryggraden med sjukgymnastik. En populär behandling är att använda sig av korsett så att ryggraden inte vrider sig mer än nödvändigt när man växer. Syftet är egentligen att inte räta ut ryggen utan att ryggen inte böjer sig. Korsetten bärs tills man har vuxit klart och ibland ett par år efter. Dessutom så går det att göra en steloperation vilket innebär att ett antal ryggkotor blir orörliga. Denna operation innebär att man inom någon vecka kan lämna sjukhuset och runt ett halv år senare så går det att sport och belasta ryggen.

Att leva med Skolios

Det kan vara psykiskt påfrestande att ha Skolios. Speciellt är de många som har upplevt att den psykiska hälsan sviktar när de använder sig av korsett i yngre åldrar eftersom de känner att de inte passar in. Bara en sådan sak att flickor till exempel inte kan ha på sig de dem vill eftersom då kan korsetten synas och de gör att påverkar ens psyke. Dessutom kan det vara fysiskt påfrestande med ryggont.