Sjukdomar från fästingar: Borrelia och TBE

Sommarens oinbjudna gäster

I och med att sommaren börjar komma intågandes så finns det även en del oinbjudna gäster som kommer med värmen. Den kanske tråkigaste gästen som kommer varje år är som bekant fästingen. Fästingar är faktiskt ett spindeldjur, men lever på att suga blod från andra djur, inklusive människor. Fästingar håller ofta till i högt gräs och på buskar och biter sig sedan fast på djur och människor som kommer gåendes förbi. Fästingen hittar sedan en lämplig plats där sen sätter sig och börjar att suga blod, en process som oftast tar några dagar. När den sedan är fylld så släpper den tillslut taget.

Information om fästingar

Fästingarna i Sverige är mest utbredda i Svealands östra kustområden och in mot Mälarens sjöar. Götaland och västkusten har fått en ökning av fästingar och även i Norrlands kustområden, men även i enstaka fall i inlandet har fästingarna börjat sprida sig, ett område där de tidigare varit osynliga. Fästingar håller sig ofta i lövskog och högt gräs, så efter du vistats i sådana områden så kan det bara bra att ta en dusch då fästingen ofta tar tid på sig att bita fast. Att använda långa byxor i gräs kan vara bra och att inspektera kroppen är viktigt. Tänk på att fästingen är extremt liten när den ”hoppar” på, ibland små som knappnålshuvuden, och det är först när den sugit blod som man upptäcker att den faktiskt är där. Därför är det viktigt att vara noggrann så man inte misstar en fästing för t.ex. ett födelsemärke eller liknande.

Borrelia

Problemet med fästingar är att de kan sprida sjukdomar, vissa som i värsta fall kan vara dödliga. Den vanligaste sjukdomen som fästingen bär på och som smittar till människor är Borrelia. Borrelia är alltså en infektion av bakterier som ger utslag på huden, men i värre fall kan utveckla nervsmärtor, ansiktsförlamning och besvär i lederna. Vid allvarligare fall kan trötthet, kraftig värk i stora delar av kroppen, psykiska symptom och huvudvärk sitta kvar i flera månader. Symptomen kan i värsta fall bli bestående, så det är därför extremt viktigt att testa sig om man tror sig ha blivit smittad. Det går att behandla med antibiotika i efterhand, men desto snabbare man får bort fästingen desto mindre chans är det att bli smittad. Det går även att köpa Borrelia tester på apoteken.

TBE

Den andra sjukdomen fästingar kan bära på är det vi kallar TBE, eller i folkmun hjärnhinneinflammation. Detta är en virusinfektion som angriper hjärnan och kan i värsta fall orsaka dödsfall. Symptomen för TBE är kraftig huvudvärk, feber och i vissa fall förlamning. TBE förekommer mest runt Mälaren och Roslagen, men har även påträffats på andra platser runt om i landet. Tror man sig ha blivit smittad av TBE är det extremt viktigt att uppsöka läkare så fort som möjligt för att kunna motverka viruset direkt. Det finns ett vaccin på marknaden som ger i tre omgångar och sedan fylls på var tredje år. Fästingar som bär på TBE kan ha fått det från infekterade djur såsom gnagare men även större hjortdjur. Baltikum och Centraleuropa är de ställen som har störst problem med TBE, men det sträcker sig även österut i de södra delarna av Ryssland ända vägen till norra Japan.

Tips

Du kan läsa om några enkla tips om hur du skyddar dig mot fästingar genom att klicka här. Men skulle du tro dig vara smittad av Borrelia eller TBE är det viktigt att du uppsöker läkarvård så fort som möjligt.