MERS

 

150615113238-south-korea-mers-subway-exlarge-169

Vad är MERS?

Under de senaste månaderna så har vi hört mycket om sjukdomen MERS i samband med utbrotten som senast skedde i Sydkorea. Men vad är MERS egentligen?

MERS är ett relativt nytt virus som står för Mellanöstern Respiratoriskt Syndrom som kommer från familjen Coronavirus. Det är väldigt snarlikt visuset SARS, och kan även liknas vid en förkylning. MERS upptäcktes första gången i Saudi Arabien 2012 och sedan i Qatar senare samma år. Man har efter forskning fått fram att viruset har grott fram bland fladdermöss. Det har senare spridit sig från fladdermöss till kameler som används flitigt i Saudi Arabien och på så sätt spridit sig vidare till även människor. I maj 2015 drabbades Sydkorea av ett stort utbrott av MERS där 185 människor insjuknade  och 36 dog efter att en person som rest runt i mellanöstern kom tillbaka och fick gå runt till 4 sjukhus innan han fick den korrekta diagnosen MERS och blev satt i karantän.

Sympton

Symptomen för MERS är snarlika en kraftig förkylning. Feber, hosta, andnöd, njursvikt är vissa av de symptom som finns. Dock har patienter diagnostiserade med MERS visat sig inte ha några symptomer.  Det kan ta mellan 2 till 14 dagar från smittpunkten till att en person insjuknar. Dödligheten för sjukdomen ligger på nästan en tredjedel med drygt 1300 smittade och nästan 500 döda sen utbrottet i september 2012.

Behandling/Förbyggande åtgärder

För att skydda sig mot MERS så finns det vissa råd från folkhälsomyndigheten.

  • Tvätta händerna med tvål och vatten och använd handdesinfektion ofta.
  • Mat bör bara väl genomstekt eller kokt. Grönsaker och frukt bör vara sköljd och produkter från kamerel för undvikas.
  • Kameler för undvikas i allmänhet och även människor som har symtom för luftvägsproblem, diarré eller andra sympton för infektion.
  • Det finns nuvarande inget vaccin eller medicin som kan hjälpa mot MERS, men i dagsläget är det fortfarande klassificerat relativt svårt att bli smittad av MERS.