Pollenallergi

 

pollenallergiPollenallergi är en sjukdom som är störst under vår och sommaren, och blir allt vanligare bland den svenska befolkningen. Men vad beror det egentligen på och vad kan du göra för att komma bort från denna jobba åkomma?

Orsak

Pollen är väldig svårt att komma bort ifrån då det är trädens och växernas sätt att fortplanta sig. Pollenallergi är med andra ord väldigt säsongsbunden då det blir värst när träd och växter blomstrar och skickar iväg sina pollen. Det som händer är att pollenkorn fastnar i näsans och ögonens slemhinnor och för en person som är överkänslig mot något så bildas en allergisk reaktion och detta kan då ge besvär. Siffran för pollenallergi i Sverige går uppåt för varje år och var femte person i Sverge beräknas ha pollenallergi eller hösnuva som det också kallas i folkmun.

Sympton

Symptomen för pollenallergi är klåda I näsa och hals, kraftiga och återkommande nysningar, nästäppna, svullna röda och kliande ögon, trötthet, rethosta och i extrema fall andnöd. I Sverige är det ofta pollen från lövträd som börjar när trädens löv slår ut. Björkpollen är känd för att vara bland den värsta för många men även ek, bok, hassel och asp kan även dem innehålla höga halter av pollen. Under sommarens gång avtar pollen från lövträden men då sätter istället pollen från gräset fart. Under sensommaren kan man även få problem med gråbopollen som blommar då. Det är dock inte säkert att man är allergisk mot alla sorter av pollen om man är allergisk mot en sort. Perioderna för när pollensäsongen startar skiljer sig ordentligt i Sverige då klimatet är så pass annorlunda. Norra delarna drabbas senare medans södra Sverige drabbas tidigt på våren. Vissa som har pollenallergi får även astma på grund av pollen och det är bäst att kontakta din närmsta vårdcentral om du tros kan ha astma.

Förebyggande åtgärder

De förebyggande åtgärderna man kan använda sig utav är många. Stäng fönster i hemmet, bilen och så vidare. Häng helst inte upp kläder utomhus då de snappar åt sig pollen. Sluta röka då det förvärrar pollenallergi. Undiv djur som vistas utomhus då de har pollen i pälsen. Kolla väderprognoserna och se hur vinden går för att förstå hur pollenet rör sig. Många använder antihistaminpreparat såsom näspray och tabletter för att hålla pollenallergin låg. Det är dock viktigt att ta medicinen i tid innan pollensäsongen startar så den hinner börja verka.

Om du tro dig ha pollenallergi och har besvär uppsök apotek för att ta del av receptfria mediciner, men skulle det inte hjälpa och du har besvär uppsök läkare eller vårdcentral för att diskutera vad som passar dig bäst.