Denguefeber

medikament-dengue

När vi pratar om virussjukdomar som sprids via myggor så är det självklart vanligast att vi pratar om Malaria, och nu på senare år även Zikaviruset. Det finns dock ett till virus som bärs av myggor som är otroligt farligt att ådra sig, och de finns på mer platser än vad man kan tro; nämligen Denguefeber.

Orsak

Denguefeber kommer alltså från ett virus inom flavivirus-familjen som sedan sprids via myggor till människor och antagligen även apor. Viruset skapar ett influenseliknande tillstånd, men kan i värsta fall vara dödligt. Speciellt under tunga regnperioder kan viruset spridas snabbt då myggorna är flera. Över hundratalet svenskar smittas årligen, de flesta i Thailand där myggorna med viruset finns landet över.

Symptom

Då sjukdomen är influensaliknande så är även symptomen de samma. Många som blir smittade av Dengue får knappt några symptom alls medan andra kan bli mycket sjuka. Hög feber, svettningar, frossa, röda ögon, huvudvärk, muskelvärk är några av de första symptomen, men det som ofta brukar kunna utmärka sig är att röda prickar över hela kroppen slår ut.

Förebyggande åtgärder & Behandling

Det finns inget vaccin eller medicin att få mot Denguefeber. Oftast går det över av sig själv och man måste inte uppsöka. Om sjukdomen dock blir allvarlig så kan det behövas att uppsöka sjukhus så man kan få dropp och övervakning av personal.

De förebyggande åtgärderna är i princip att hålla sig borta från de områdena där virussjukdomen finns. Myggorna som bär på viruset är oftast ute mitt på ljusa dagen och är mycket aggressiva vilket gör det svårt att skydda sig. Myggmedel och eventuella långärmade kläder är givetvis att föredra om det går.

Zikavirus

medikament-zika

Alla som läst nyheterna de senaste veckorna har antagligen hört talas om Zikaviruset. Detta virus som funnits sedan 1947 har på senare tid explositionsartat brett ut sig över stora delar av Syd- och Mellanamerika och sätter skräck i befolkningen och rädsla i hela världen med oro över en ny pandemi.

Orsak

Zikaviruset är ett virus som troligen kommer från apor och som sedan förs vidare av myggor. Man har funnit några enstaka fall av viruset i sperma, vilket även gör det sexuellt överförbart. Vissa blodtestar har även funnit spår av Zika vilket gör att rädslan att det även kan spridas via blodtransfusioner ökar.

Symptom

Symptomen för viruset är ganska normala symptom; Feber, ögoninflammation, utslag och värk i leder. Vissa som blir infekterade märker inte av det alls, medan vissa tros ha fått Guillain-Barrés syndromet genom viruset, en allvarlig nervsjukdom. Dock en av de största rädslorna är att gravida kvinnor som blivit smittade med viruset har i större utsträckning än någonsin tidigare gett födsel till barn med mikrocefali, födsel med för liten hjärna. Forskare tror sig att detta hör ihop, och världshälsoorganisationen är bara steg ifrån att redogöra detta.

Förebyggande åtgärder och behandling

Eftersom vi fortfarande inte vet mycket om viruset så finns det i dagsläget inget botemedel, och inget vaccin. världshälsoorganisationen (WHO) har pratat om att ett virus kan komma att börja testas först inom 18 månader, vilket innebär att det dröjer flera år innan ett faktiskt vaccin finns tillgängligt. Det bästa skyddet just nu är allt skydd som går att hålla sig borta från myggor i de utsatta områdena. Långärmat och myggmedel är bara några av de saker som listas. Är du gravid eller planerar att bli gravid, rådgör med din läkare innan avresa för att få den mest uppdaterade informationen om sjukdomen och dina risker.

Malaria

malaria

Vi har alla hört skräckhistorier om Malaria och hur sjukdomen skördar live över hela världen, men vad är egentligen Malaria, och vad kan vi göra för att skydda oss mot sjukdomen?

Orsak

Malaria är en sjukdom som finns uppdelade i olika typer. Alla typer av malaria sprids via myggor som överför en parasit när de suger blod. Miljontals människor insjuknar och där av malaria varje år, främst i Afrika. Sjukdomen finns dock även i Sydamerika och Asien i tropiska och subtropiska områden. Malaria sprids via Anophelesmyggan som för över så kallade protzoer som gör att man insjuknar. Det finns olika sorters av dessa protzoer som ger olika utslag och bidrar till hur sjuk man blir. Inkubationstiden är oftast två till fyra veckor, men parasiten kan ligga vilande i kroppen i åratal och göra en sjuk långt efter man blivit stucken.

 

Symptom

Symptomen för malaria kan vara olika från fall till fall, men oftast är det feber och frossa som går upp och ner från var eller varannan dag som visar att man har sjukdomen. Även kräkningar, huvudvärk, värk i kroppen och diarré kan förekomma.

 

Förebyggande åtgärder & Behandling

Tror man sig ha fått malaria är det viktigt att få behandling så snabbt som det är möjligt för att motverka sjukdomen. I förebyggande syfte så för man ofta läkemedel om man ska resa till malariasmittade områden, vilket ofta kommer i tablettform. Det är såklart rekommenderat att använda långärmade tröjor och byxor  och använda myggmedel om man befinner sig i malariaområden. Myggorna sticks speciellt på natten, så det är bra att sova med myggnät och använda fläkt eller AC vilket hjälper att hålla myggen borta också.